กลับหน้าหลัก | ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันตก | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ |

ผลงานภาคเหนือ : จำนวน 2 ผลงาน

ชื่อผลงาน ชมผลงาน
"ชุดผ้าทอมือกระเหรี่ยงจังหวัดลำพูน"
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดลำพูน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

"ผ้าฝ้ายทอมือกระเหรียงจังหวัดลำพูน"
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดลำพูน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์